Diverse gemeenten tegen uitbreiding Schiphol

Deel dit artikel

Alphen aan den Rijn, Kaag en Braassem, Nieuwkoop, Bodegraven-Reeuwijk, Woerden, Gouda, De Ronde Venen en Stichtse Vecht maken zich grote zorgen over de mogelijke uitbreiding van Schiphol. Zij vrezen een forse toename van geluidhinder en milieuvervuiling in het Groene Hart.
De gemeenten wijzen er op dat een groot deel van het gebied rond Nieuwkoop door het rijk is aangewezen als ’stiltegebied’ en onderdeel uitmaakt van beschermd Natura 2000-gebied.

Prijsvechters
De gemeenten hekelen de uitbreiding van vluchten van zogenoemde ’prijsvechters’. ’Het economisch rendement van deze groei is voor de BV Nederland niet bijzonder groot’, schrijven de gemeenten in hun brief.

’Het rijk moet een zorgvuldige belangenafweging maken en daarbij moet ons inziens de focus liggen bij het faciliteren van vluchten die economisch relevant zijn. Die versterken de functie van Schiphol en de positie van bedrijven in de Randstad.’’

Omdat de Kaagbaan en Polderbaan al aan hun limiet zitten, vrezen de gemeenten een toename van vluchten in de zuidoosthoek onder Schiphol. ’Dus in het Groene Hart.’

Plafond

Het aantal vluchten is de afgelopen tijd zodanig toegenomen dat het voor 2020 vastgestelde plafond van 500.000 vluchten per jaar waarschijnlijk al in 2017 wordt gehaald.

Op 4 juli pleitte werkgeversorganisatie VNO /NCW in dagblad de Telegraaf, voor uitbreiding naar 800.000 vluchten per jaar. ’Daar ligt geen enkele economische onderbouwing aan ten grondslag’, schrijven de gemeenten.

Om het gemeentelijke protest kracht bij te zetten, is in Nieuwkoop de campagne ’Geef de stilte een stem’ van start gegaan.

De campagne biedt met www.ikstemvoorstilte.nl een platform voor inwoners en bedrijven om hun stem te laten horen.

Leave a Comment