60 dagen is maximaal 60 dagen


Businessman looking out conference room window at cityscape
Deel dit artikel

Op 16 maart 2013 is de wettelijke regeling over de handelsrente ingrijpend aangepast en aangescherpt. De wetgever introduceerde een maximale betalingstermijn van 60 dagen en een hogere wettelijke handelsrente (van toen 8 procent). De regeling was het gevolg van een Europese richtlijn uit 2011. 

De achtergrond van de richtlijn was het terugdringen van betalingstermijnen. De Europese regelgever meende namelijk dat snellere betalingen zouden leiden tot meer liquiditeit bij de ondernemingen en daarbij tot oplossing van de financiële crisis die toen bestond.

Noodzaak nieuwe regelgeving door onwil in de praktijk

Na 16 maart 2013 bleek dat met name grote bedrijven weinig trek hadden om hun betaalgedrag te verbeteren en facturen daadwerkelijk binnen 60 dagen te betalen. Betalingstermijnen van 90 of zelfs 120 dagen bleven geen uitzondering. Om ook de grote bedrijven tot beter gedrag te dwingen is per 1 juli 2017 een nieuwe wet van kracht geworden op basis waarvan betalingstermijnen van boven de 60 dagen nietig zijn. Daarmee zijn dergelijke betalingstermijn non existent en in rechte niet afdwingbaar. Dit betekent dat de rechter de renteteller kan laten lopen bij de termijn die zou bestaan als überhaupt geen afspraak over betalingstermijnen was gemaakt (30 dagen boven factuurdatum).

Papieren tijger

Hoewel deze nieuwe wetgeving een stap voorwaarts is voor kleine ondernemingen die ellenlang op betaling van hun factuur moeten wachten, mogen ze weinig hoop koesteren. De nietigheidskaart kan pas in een gerechtelijke procedure worden gespeeld. Indien een grote onderneming stelt: “Wij betalen ons facturen na 90 (of 120) dagen en als je dat niet zint dan gaan we wel met een ander in zee”, zal de kleinere ondernemer snel commerciële eieren voor zijn geld (moeten) kiezen en is haar juridische gelijk moeilijk te verwezenlijken. Tot meer dan bewustzijn dat een betalingstermijn van 60 dagen voor de wetgever het maximaal acceptabele is, zal deze wet niet leiden.

JAN SPANJAARD
Advocaat
La Gro Advocaten
www.lagrolaw.nl

Leave a Comment