Regiomonitor 2017: doorpakken voor groei Zuid-Hollandse economie

Deel dit artikel

De Zuid-Hollandse economie groeit harder dan gemiddeld in Nederland. Dat blijkt uit de Regiomonitor 2017, een jaarlijks onderzoek in opdracht van de provincie Zuid-Holland, Metropoolregio Rotterdam Den Haag en de Economische Programmaraad Zuidvleugel. Ook zijn er afgelopen jaren goede stappen gezet in de transitie naar de nieuwe economie. Wel moet daar blijvend op worden ingezet.

Eerste stappen gezet

Uit de Regiomonitor blijkt onder meer dat de regionale economie sinds 2014 is gegroeid met 2,3%, tegenover 1,9% op landelijk niveau. Oorzaken zijn de aantrekkende export en groei van de arbeidsproductiviteit. De arbeidsmarkt profiteert hier echter nauwelijks van: het aantal banen nam in 2016 met slechts met 1% toe. Een van de oorzaken is het gebrek aan goed opgeleide mensen met specifieke vaardigheden. Daar zal verder op moeten worden ingezet.

De monitor laat verder zien dat de eerste stappen gezet zijn in de vernieuwing van de economie. Toch is een van de aanbevelingen dat aanhoudend of nog meer aangescherpt beleid nodig is. Denk aan meer aandacht voor duurzame energie en circulaire economie, bijvoorbeeld door afval nóg beter te scheiden. Ook zal de regio meer moeten inzetten op innovatiebeleid en het aantrekken van hoger opgeleiden uit binnen- maar ook buitenland.

Verder vernieuwen en verduurzamen

De provincie gebruikt de resultaten bij het opstellen van nieuw beleid. Ook zijn al veel initiatieven gestart om de economie te vernieuwen en verduurzamen. Denk aan de lancering van het energieinnovatiefonds ENERGIIQ Zuid-Holland lanceert groot innovatiefonds voor energietransitie of de Investering van Gedeputeerde Staten in een programma voor versnelling van de circulaire economie. Zo draagt de provincie haar steentje bij aan de doelstellingen die de drie partijen zich hebben gesteld: 50.000 extra banen, een structurele economische groei van 3 procent per jaar en koploper in de slimme en circulaire economie van de 21e eeuw.

Leave a Comment