Impuls voor Kennisstad Leiden

Deel dit artikel
De Universiteit Leiden, Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC), Hogeschool Leiden en gemeente Leiden gaan intensiever met elkaar samenwerken. De vier bestuurscolleges hebben hiervoor een overeenkomst gesloten.
Op 7 juli jl. is de overeenkomst ondertekend, om extra vaart te geven aan de verdere ontwikkeling van ‘Leiden Kennisstad’. In de overeenkomst zijn vijftien concrete projecten opgenomen, verdeeld over vier thema’s: campusvorming, onderwijs/onderzoek, internationalisering en ‘de stad als lab’.

Campusvorming
Verdere campusontwikkeling richt zich op het Leiden Bioscience Park (LBSP) en een nieuwe Humanities Campus (o.m. talen, culturen, geschiedenis). Gezamenlijk onderzoek volgt naar een toekomstige bestemming voor gezichtsbepalende monumenten in Leiden, zoals het Pesthuis (tussen LUMC en Naturalis) en het voormalige Museum van Natuurlijke Historie (aan de Raamsteeg, nabij de faculteit Rechtsgeleerdheid).

Internationalisering, ‘de stad als lab’
Naast campusvorming staan in de overeenkomst projecten voor twee ontwikkelingen die in elkaars verlengde liggen. Enerzijds is dat internationalisering, om Leiden als internationale kennisstad nóg aantrekkelijker te maken voor buitenlandse studenten en onderzoekers. Hieronder valt een onderzoek naar de behoefte aan woonruimte voor ‘internationals’, die zich tijdelijk in Leiden vestigen voor bijvoorbeeld masterstudies of gastcolleges.
Anderzijds zijn er plannen om de stad als lab verder te ontwikkelen, zodat inwoners van de stad en regio Leiden nóg meer de voordelen ondervinden van nieuwe Leidse kennis en innovaties. Dit richt zich  met name op gezondheid en welzijn, werkgelegenheid, duurzaamheid en kunst/cultuur. Studenten kunnen hierbij (méér) studieopdrachten krijgen  in samenwerking met Leidse bewoners- (-organisaties), bedrijven en (onderwijs-)instellingen, met name ook in MBO en HBO. Nieuwe kennis kan op die manier bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken.

Onderwijs, onderzoek
Leids onderwijs zal onder meer worden versterkt in een Regionaal Steunpunt Leiden, voor verdere professionalisering van het leraarvak, en in een ‘Huis van het Onderwijs LEIDEN’. Dit laatste kan bijdragen aan vernieuwingen in alle vormen van onderwijs (primair, voortgezet, middelbaar-, hoger beroeps- en wetenschappelijk onderwijs, na- en bijscholing). Op onderzoeksgebied wordt in de overeenkomst onder meer de ontwikkeling van regeneratieve geneeskunde (vervanging van cellen, weefsels en organen) als Leids speerpunt genoemd.

Programma Kennisstad
De gemeente Leiden kent sinds 2012 een Programma Kennisstad om Leidse kennisinstellingen te ondersteunen in hun ontwikkeling en groei. De nu gesloten overeenkomst brengt dit programma in een volgende fase, met méér samenwerking tussen de kennis-/stadspartners en extra coördinerende inzet door de gemeente Leiden.

Projectgroepen
De hechtere samenwerking krijgt vorm in gezamenlijke projectgroepen, waarbij één van de partners telkens als ‘trekker’ zal fungeren. Ook andere partners (onder meer bedrijven, instellingen/ organisaties als musea, bibliotheken, scholen, Economie 071, Leiden Marketing) kunnen, afhankelijk van het onderwerp, van een projectgroep deel uitmaken. Een stuurgroep namens de vier partners ziet toe op de voortgang van projecten en brengt nieuwe initiatieven op gang. De gemeente Leiden heeft een kwartiermaker aangesteld die de organisatie voor deze samenwerking de komende maanden nader uitwerkt.

Symposium
De samenwerkingsovereenkomst volgt op een avondsymposium in het Leidse Stadhuis, afgelopen voorjaar, waarop ruim honderd vertegenwoordigers van Leidse kennisinstellingen, gemeente en andere stadspartners hebben meegedacht over de inhoud en organisatie van intensievere samenwerking in ‘Leiden Kennisstad’. (Een impressie van dit symposium is te lezen op Leiden Internationale Kennisstad.) Na de zomer organiseert de gemeente Leiden een volgende activiteit om de samenwerking verder inhoud te geven.

One Comment

  1. whoah this blog is wonderful i really like reading your posts.
    Stay up the good work! You realize, a lot of people are hunting around for this information, you
    could help them greatly.

Leave a Comment