‘Eerste stap naar vorming van één bollengemeente’


Deel dit artikel

De fusie tussen Noordwijk en Noordwijkerhout wordt door veel ondernemers uit beide dorpen met blijdschap begroet. Eindelijk een stap in de goede richting, menen woordvoerder van ondernemersverenigingen. Zij zien het liefst op korte termijn nog een volgende fusie met buurgemeenten. Maar er zijn ook tegenstanders. “Op mijn bedrijf komt de naam van Noordwijk echt niet te staan’’, aldus Marc Warmerdam van camping Op Hoop van Zegen uit Noordwijkerhout.

Door Roza van der Veer

De gemeenteraden van Noordwijk en Noordwijkerhout besloten donderdag 6 juli in te stemmen met een fusie van beide dorpen. Per 1 januari 2019 worden de gemeenten samengevoegd en gaan verder onder naam Noordwijk. “Mooi dat Noordwijkerhout heeft ingestemd met de naam Noordwijk’’, constateert Philip Bonnike van Bonnike Makelaardij. “Ik had er niet aan moeten denken dat een naam als Northgo was gekozen.

Iedereen kent Noordwijk met ESTEC en de toeristische sector. Er zijn hier zoveel mooie ontwikkelingen en veel mensen zoeken hier een tweede huis. De fusie biedt veel kansen op het gebied van woningbouw en toerisme.’’ Hij voegt er grappend aan toe dat een nieuw gemeentehuis wel een plek kan krijgen in het leegstaande Zilveren Kruisgebouw. “En er staat nog wel meer leeg op de grens van beide dorpen. En nee, dat zijn geen panden die wij in onze portefeuille hebben.’’ Ook Stephan Stokkermans van Grand Hotel Huis ter Duin is blij dat het ‘sterke merk’ Noordwijk overeind blijft. “Ook voor Noordwijkerhouters die nu niet meer hoeven te melden dat zij naast Noordwijk liggen.’’

Die redenering wordt gedeeld door Henk Oosterhuis van All American Bowling, nu nog in Noordwijkerhout. Hij denkt dat vakantievierders in Noordwijk straks eerder bij zijn bowling uitkomen. “Dat biedt kansen voor de wat rustigere zomermaanden.’’ Hij snapt dat niet alle Noordwijkerhoutse ondernemers blij zijn met de fusie. “Ik woon in Rhenen en heb gevoelsmatig geen problemen met de fusie. Het is marketingtechnisch een kans.’’

Volksverlakkerij
Dat laatste ziet Marc Warmerdam van camping Op Hoop van Zegen heel anders. Het naambordje Noordwijk krijgt geen plek op zijn camping. “Ik zit precies op de grens met Noordwijk en had dat graag nog jaren zo gehouden. Voor mijn gevoel is hier sprake van pure volksverlakkerij. Was er bij de verkiezingen niet beloofd dat er niet zomaar een fusie zou komen? Nu is aan de borrel een andere beslissing genomen.’’

Warmerdam vreest dat de belangen van Noordwijkerhout worden ‘verkwanseld’ na de fusie. Hij wijst op het ‘dorpse’ van Noordwijkerhout, de gezelligheid, de mooiste VVV van de Bollenstreek, het geruzie in de Noordwijkse gemeenteraad en de jarenlange problemen met projectontwikkelaars als Ronnie van de Putte. “Noordwijk heeft geen echt dorpshart zoals Noordwijkerhout. Ze hebben ook niets met ‘gewone’ toeristen die willen kamperen maar zijn sterk gericht op hotels. Ze roepen nog steeds dat president Obama in Noordwijk heeft geslapen terwijl ik tegelijkertijd misschien veertig kampeerders heb binnengehaald. Doe normaal, zorg dat je zaken worden geregeld en heb niet zoveel praatjes.’’

Professionele dienstverlening
De angst dat het dorpse Noordwijkerhout ondersneeuwt bij het grotere en mondainere Noordwijk ontbreekt bij Alfons Morssink, voorzitter van het Bedrijfsleven Bollenstreek én voorzitter van de Stichting Promotie Bollenstreek (waarin de vijf VVV’s samenwerken). De oud-wethouder van Noordwijkerhout is heel blij dat de fusie tussen Noordwijk en Noordwijkerhout doorgaat. Hij wijst naar onderzoek van de Vereniging Nederlandse Gemeenten dat gemeenten met tussen de 40 en 60 duizend inwoners groot genoeg zijn om de dienstverlening te professionaliseren. Tegelijkertijd zijn ze klein genoeg zijn om contact te onderhouden met de inwoners. “Die professionele dienstverlening hebben ondernemers die steeds meer kennis moeten hebben, nodig. Als grotere gemeente, waarbij ambtenaren in een hogere schaal terecht komen, kun je betere ambtenaren aantrekken.’’ Ook Stokkermans ziet hier het voordeel van in. “Vergeet niet dat Noordwijk de dynamiek heeft van een kleine stad. Je hebt een goed ambtenarenapparaat nodig.’’

Morssink ziet die betere dienstverlening niet onmiddellijk tot stand komen. “Ik maak altijd de vergelijking met het wiskundige wortelteken. Je hebt een bepaald niveau, dat gaat naar beneden omdat alle ambtenaren naar banen moet solliciteren, er kosten worden gemaakt en er veel gezeur is. Vervolgens gaat het niveau omhoog en eindigt hoger dan eerst. Ik zie dat bij Hillegom, Lisse en Teylingen (HLT) gebeuren en daar zijn ze er nog lang niet. Ook Noordwijk en Noordwijkerhout moeten door deze fase.’’

Eén loket
De ondernemersvoorzitter ziet als groot voordeel van de fusie dat ondernemers met hun plannen straks niet meer met vijf ambtenaren, vijf wethouders en vijf gemeenteraden zaken hoeven te doen. Een situatie die in zijn ogen de besluitvaardigheid niet ten goede komt. “Door de ambtelijke fusie van Hillegom, Lisse en Teylingen zitten de ambtenaren economie al bij elkaar. Door de fusie van Noordwijk en Noordwijkerhout gaan ze daar ook samen en heb je straks nog maar twee loketten. Het mooiste zou natuurlijk één aanspreekpunt voor de hele Bollenstreek zijn maar dit is voor ons een mooie eerste stap.’’ Hij wijst naar de VVV’s die samenwerken in de Stichting Promotie Bollenstreek. “Ook op dat front zie ik alleen maar voordelen aan deze fusie. Noordwijkerhout heeft al heel lang een VVV en Noordwijk heeft meer marketing ervaring. De dorpen vullen elkaar mooi aan.’’

Eén Bollengemeente
De voorzitter van het Bedrijfsleven Bollenstreek wil zelfs nog wel een stapje verder gaan. Het liefst zou hij zien dat deze fusie slechts een ‘tussenstap’ is naar de vorming van één Bollengemeente. “Ik verwacht dat Hillegom, Lisse en Teylingen binnen twee tot drie jaar ook bestuurlijk fuseren. De ambtelijke fusie is daar de opmaat voor. Een paar jaar later zal er met het nieuwe Noordwijk worden gefuseerd. Dat is de optimale situatie en voor ondernemers een logische stap. Ik snap uit een vorige functie alleen heel goed dat de huidige situatie voorlopig de meest haalbare is.’’

Morssink krijgt steun van Nico Over de Vest, voorzitter van het Verenigd Bedrijfsleven Noordwijkerhout. Ook hij ziet het liefst zo snel mogelijk één Bollengemeente ontstaan. “Dit is een eerste stap van twee gemeenten die elkaar aanvullen. Noordwijk met het toerisme en Noordwijkerhout met de bollenvelden. We willen de economie van de Bollenstreek stimuleren en we denken dat samenwerking goed is voor de middenstand, het aanpakken van de leegstand in de dorpen, het behoud van de plezierige woonomgeving, voor de huizenbouw, de zorgsector, het toerisme en de komst bij middelbaar beroepsonderwijs. Dit levert banen op want we kunnen door samenwerking van 1 plus 1 een 3 maken. Dat moeten we wel goed uitleggen maar dan kunnen op termijn de vijf gemeenten samen gaan.’’ Ook Piet van der Poel, voorzitter KAVB kring Bollenstreek, hoopt op een fusie tussen de vijf gemeenten. “Ik zie deze fusie als een stap in de goede richting. Als wij als sector nu iets voor elkaar willen krijgen, moeten we langs vijf gemeenteraden. Het zou mooi zijn als dat er één zou zijn.’’

Goed gevoel
Voor Cees van Wijk, voorzitter van de Noordwijkse Ondernemersvereniging, gaat dat allemaal te snel. Ook hij ziet de voordelen van een grotere gemeente zoals een professionelere dienstverlening door meer ambtenaren met specialisaties, een sterkere positie tussen grotere gemeenten als Katwijk en het samenwerkende HLT maar ook richting provincie plus meer slagkracht op gebieden als infrastructuur en onderwijs. “Ik heb een goed gevoel over deze fusie. Na 700 jaar is het grondgebied van Noordwijk en Noordwijkerhout, dat prachtig bij elkaar past, weer bij elkaar gevoegd. Laten we deze fusie nu eerst alle aandacht geven en dit besluit koesteren.’’ Zijn visie wordt gesteund door Huis ter Duindirecteur Stokkermans:” Fusie is geen doel maar een middel. Neem een voorbeeld aan ondernemers die ook samenwerken zonder naar grenzen te kijken. In ons vak zijn er al lijntjes met Leiden en Delft.’’

De NOV-voorzitter Van Wijk meent wel dat het fusieproces geen vertraging van ontwikkelingen zoals het opknappen van het Vuurtorenplein en het opvullen van het Gat van Palace mag opleveren. “De winkel moet wel open blijven. Zet een aparte projectorganisatie op zodat alle Noordwijkse bouwplannen gewoon worden uitgevoerd.’’

Noordwijkerhouts strand
Bang dat de grotere gemeente minder dicht bij de burgers én ondernemers staat, is Van Wijk niet. “Ik heb jarenlang in Rotterdam gewoond en dat nooit zo ervaren.’’ Ook Van der Poel denkt niet dat dat een probleem is. “Noordwijkerhouters zijn uit ander hout gesneden dan Noordwijkers maar we vullen elkaar aan en kunnen veel voor elkaar betekenen. We moeten als agrariërs zorgen dat er in de nieuwe gemeenteraad vertegenwoordigers zitten die het bollenvak kennen. Dat is belangrijk. En laten we één belangrijk pluspunt niet vergeten’’, zegt hij grappend. “Noordwijkerhout heeft nu eindelijk een strand.’’

Fusiebesluit is genomen. En wat nu?
Op 6 juli heeft een meerderheid van de gemeenteraden van Noordwijk én Noordwijkerhout besloten per 1 januari 2019 te fuseren. Wat zijn nu de vervolgstappen?

Het vastgestelde herindelingsadvies tot samenvoeging van de gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout, zoals de beslissing officieel heet, is op 7 juli naar Gedeputeerde Staten gestuurd met het verzoek het aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties te overhandigen met een positief advies. Dat is laatste is geen probleem want de commissaris van de koning Jaap Smit heeft, nog geen negen uur nadat de gemeenteraden van Noordwijk en Noordwijkerhout instemden met een fusie, zijn handtekening onder het herindelingsadvies gezet. Vervolgens moet de minister akkoord gaan en daarna beslissen de Tweede en Eerste Kamer nog over de herindeling voordat de fusie daadwerkelijk kan plaatshebben. De twee gemeenten kunnen zich in de tussentijd op de fusie voorbereiden én op gemeenteraadsverkiezingen in november 2018. De rest van Nederland stemt voor een nieuwe gemeenteraad in maart 2018. De nieuwe gemeenteraad krijgt 27 zetels.

Wat vooraf ging: een overzicht

De beslissing om te fuseren per 1  januari 2019, is de afgelopen maanden voorbereid. Een overzichtje van de belangrijkste gebeurtenissen.

7 juli

Commissaris van de koning Jaap Smit tekent herindelingsadvies over fusie Noordwijk en Noordwijkerhout.

6 juli

Beslissing gemeenteraden Noordwijk en Noordwijkerhout tot fusie per 1 januari 2019. Referendum in Noordwijk
definitief van de baan. Alleen Lijst Salman Noordwijk Zelfstandig en NZLokaal stemmen tegen fusie.

27 juni

Nieuwe fusiegemeente krijgt naam Noordwijk. Delegatie van raadsleden uit beide gemeenten heeft dat beslist. Reden: Noordwijk is op toeristisch gebied een sterk merk en de naam is geassocieerd met het Europees ruimtevaartcentrum ESTEC.

15 juni

Raymond Salman (Lijst Salman/Noordwijk Zelfstandig), vraagt om een referendum, gesteund door 227 handtekeningen. Advies aan gemeenteraad is om referendum niet ontvankelijk te verklaren.

8 en 10 juni

Noordwijk peilt mening inwoners over fusie. Tuktuk rijdt rond bij gemeentehuis, weekmarkt en Gat van Palace. In Noordwijkerhout gaan collegeleden en raadsleden op de fiets om inwoners te horen.

6 juni

Noordwijk en Noordwijkerhout slagen voor financiële scan, in opdracht provincie Zuid-Holland.

20 april

Meerderheid gemeenteraden stemt ‘in principe in’ met fusie

13 april

Colleges Noordwijk en Noordwijkerhout voor fusie. Alleen Noordwijkse wethouder Dennis Salman is tegen.

4 april

Onderzoeksbureau Twynstra Gudde concludeert dat fusie Noordwijk en Noordwijkerhout beste oplossing is. Dorpen zijn minder kwetsbaar, krijgen krachtiger positie in regio, professionelere ambtenarenorganisatie en profiteren van gezamenlijke ambities.

Leave a Comment