“Wij hebben economisch gezien de wind mee”


Deel dit artikel

De economie bloeit. De rente is laag en veel bedrijven durven weer te investeren. Dat is zichtbaar in Katwijk. Zo begint binnenkort langs de A44 bij FloraHolland de nieuwbouw van twee grote bedrijven in de sierteelt en ook op Klei-Oost gaan de heipalen de grond in. Een leuke tijd om wethouder economische zaken te zijn, vindt ook Krijn van der Spijk. ”De gemeente moet nu vooral zorgen voor een gesmeerde dienstverlening. We zijn er nog niet, maar het gaat wel beter.’’

Katwijk klaar voor kansen
Een jaar geleden trad de 56-jarige  Krijn van der Spijk aan als wethouder economische zaken. Hij volgde Willem van Duijn op die een jaar daarvoor de economische ambities voor Katwijk uitstippelde in de zogeheten Economische Agenda 2015-2019 ‘Katwijk klaar voor kansen’. In dat rapport stond dat Katwijk zich de komende vier jaar wilde richten op meer toerisme, behoud van de maakindustrie, innovatie in de sierteeltsector, een hoger opleidingsniveau van de Katwijkse bevolking, kansen voor starters en een beter vestigingsklimaat voor Katwijkse bedrijven.

Verandering naar ja, tenzij
Van der Spijk: “Succes kun je natuurlijk altijd pas achteraf vaststellen maar we zijn druk bezig om meer klantgericht en dienstverlenend te werken. We willen dat vergunningen soepeler worden afgehandeld. Ik hoor daarover al positievere berichten We kunnen niet iedereen tevreden stellen die een vergunning aanvraagt. Maar we zijn zeker op weg naar een cultuurverandering waarbij de houding bij de ambtenaren bestaat uit ‘ja, tenzij’.’’

Aanwinst Ondernemershuis
Een aanwinst vindt Van der Spijk de komst van het ondernemershuis op Klei-Oost. Daar zijn netwerkborrels. Er worden mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt geholpen. Er zijn spreekuren over juridische en financiële zaken maar ook van de gemeentelijke bedrijfscontactfunctionaris Eric Don. Startende bedrijfjes vinden hier een werkplek. “Het staat nog in de kinderschoenen maar samen met de KOV en Rabobank ondersteunen wij dit platform.’’

Extra startende ondernemers
Startende ondernemers namen in de Economische Agenda een belangrijke plek in. Bedoeling was dat er jaarlijks 4,5 procent extra starters bij zouden komen. Of die cijfers worden gehaald, weet Van der Spijk niet. “Er zijn wel veel starters maar de economie trekt aan dus er komen meer banen. Daarnaast hebben we last van de opgeschoven wet DBA. Hopelijk doet het nieuwe kabinet daar snel wat aan want je ziet dat werkgevers huiverig zijn om zzp’ers aan te nemen.’’

Ontwikkelingen Unmanned Valley
Van der Spijk wijst op de starters in het zogeheten Unmanned Valley op het voormalige marinevliegkamp in Valkenburg. “ Locatie Valkenburg is nu al een broedplaats van bedrijven die zich bezig houden met het testen van drones. Binnen de hangars wordt er al volop gevlogen. We zijn druk bezig met het onderzoeken welke faciliteiten en regelgeving er nodig zijn om ook regulier buiten te kunnen vliegen zodat je een volwaardig testcentrum kan zijn. Om Unmanned Valley een stap verder te brengen, wordt door de sector de stichting Unmanned Valley Katwijk opgericht waar de gemeente ook bij zal aansluiten. De Katwijkse gemeenteraad heeft enkele maanden groen licht gegeven om het doorgroeien van een compacte broedplaats voor drones naar een volwaardige testlocatie, een zogenaamde Unmanned Valley,  een kans te geven. Wel met behoud van een kwalitatief goed woningprogramma met maximaal 5000 woningen. In het gunstigste scenario ontstaan straks tweeduizend banen. Van der Spijk: “Het is weer een voorbeeld van ‘ja, tenzij’ van gemeentelijke kant.’’

Ruimte voor nieuwe bedrijfstak
Groot voordeel van een succesvol Unmanned Valley is dat Katwijk een nieuwe bedrijfstak binnen de gemeentegrenzen krijgt. Het dorp heeft traditioneel een sterke maakindustrie, een flinke sierteeltsector met FloraHolland als spil, de visserij en het toerisme. “Als de voorspellingen uitkomen dat over twintig jaar vijftig procent van het handwerk wordt vervangen door robots dan heeft Katwijk met 70.000 inwoners een groot probleem. Als je dan meer wilt zijn dan een forensengemeente moet je andersoortige werkgelegenheid binnen je grenzen hebben. Daar sluit ik mijn ogen niet voor. De ontwikkeling van een Unmanned Valley is dan een serieuze kans.’’

Extra banen nodig
De komende tijd ziet hij vooralsnog groei bij juist de traditionelere bedrijven. Een groenbedrijf gaat bouwen op Klei-Oost, twee handelsbedrijven gaan bouwen naast FloraHolland en een bestaand bedrijf als de recent met de KBB Award gelauwerde Heemskerk Fresh & Easy, groeide zelfs tijdens de crisis. De wethouder is daar blij mee want uiteindelijk heeft Katwijk ongeveer 950 mensen in de bijstand die een baan nodig hebben. “Doelstelling van de gemeente Katwijk is dat inwoners van Katwijk waar mogelijk zelf in hun levensonderhoud voorzien. Er is daarom nog zeker werk nodig voor een paar honderd mensen.’’

Katwijkse arbeidsethos
Een florerend bedrijfsleven en kansrijke ontwikkelingen. Een direct gevolg van het Katwijkse economische beleid? Van der Spijk constateert dat vooral de gunstige economische wind een rol speelt. “In tijden van hoogconjunctuur moet je vooral het bedrijfsleven faciliteren. Daarnaast speelt een rol dat de Katwijkse arbeidsethos goed bekend staat. Hier stropen mensen de mouwen op en gaan zonder gezeur aan de slag. Daarom is dit gebied zo aantrekkelijk voor veel maakindustrie.’’

Bedrijvigheid op het strand
Unmanned Valley, de revitalisering van ’t Heen, de samenwerking met Leiden met het Bio Sciencepark en het LUMC praktisch om de hoek maar ook de goed draaiende horeca en het toerisme, moeten in de toekomst veel Katwijkers van banen voorzien. Zo werd in de Economisch Agenda bijvoorbeeld uitgegaan van 5 procent groei van het toerisme. “We meten de bezoekersstromen op het strand en het winkelgebied continu. Hieruit blijkt ook dat het aantal strandbezoekers sterk groeit en de strandhuisjes een doorslaand succes zijn. Ook zien we meer mensen bij de horeca. Kijk naar de strandtenten waarvan er steeds meer jaarrond open zijn. We zijn ook blij dat de toekomst van camping De Noordduinen, een pareltje voor Katwijk, is veiliggesteld met de verkoop aan familiebedrijf Molencaten.’’

Samenwerking met Leiden
Voor Katwijk is vooral de samenwerking met Leiden op toeristisch gebied interessant. Zo is er sinds enige tijd een taxiverbinding over het water. In 2020 is het 300 jaar geleden dat de Pilgrim Fathers uit Leiden vertrokken. Van der Spijk: “Daar profiteren wij ook van. We hebben allemaal onze sterke kanten. Leiden heeft geen duinen en strand. En onze campinggasten kunnen een dagje naar de knusse Leidse binnenstad met alle musea.’’

Faciliteren recreatief winkelen
Zorgenkind is volgens de wethouder vooral de Retail die door de concurrentie met internet met dalende omzetten kampt. “We proberen het recreatieve winkelen te faciliteren. Parkeren is al goed geregeld, de Princestraat en het Andreasplein worden autoluw en we willen de bibliotheek naar het centrum halen.’’ Samen met de Leidse regio wordt geageerd tegen de mogelijke komst van een outletcentrum bij Zoetermeer. “Zoetermeer moet die plannen om 30.000 vierkante meter winkeloppervlakte bouwen, stopzetten. Het kost de Katwijkse Retail vier procent omzet. Vergeet niet dat er in Halfweg ook al een outletmal komt. Je moet de leegstand in de binnensteden voorkomen. Mensen kunnen een euro maar een keer uitgeven.’’

Leave a Comment