Financiële meevaller voor Kaag en Braassem

Deel dit artikel
Ruim vijf miljoen euro heeft de gemeente Kaag en Braassem in 2016 overgehouden. Het positieve resultaat wordt grotendeels in de kas gestort, zodat de gemeente een betere buffer heeft.
“Hier zit weer een tevreden wethouder”, zegt Henk Hoek. ,,Ik ben erg blij met dit resultaat over 2016, omdat dit de financiële positie van de gemeente weer iets beter maakt.’’

Zo’n 850.000 euro van het overgebleven bedrag wordt direct gebruikt. De grootste taartpunt (drie ton) van dat bedrag gaat naar inhuur van derden voor de ambtelijke organisatie. Daarnaast is er geld bestemd voor de asielinstroom (120.000 euro) en posten als duurzaamheid en groenonderhoud. De overgebleven 4,3 miljoen gaat de spaarpot in.

Meevallers

De oorzaak van de plus is een reeks eenmalige meevallers. Zo is de grond van nieuwbouwwijk Braassemerland meer waard geworden door het aantrekken van de economie. Daarnaast gaf Kaag en Braassem minder uit dan begroot op sociale zaken en waren er nog een paar posten die lager uitvielen.

Winstwaarschuwing

Hoek relativeert het positieve resultaat wel. ,,We geven een winstwaarschuwing af voor de toekomst’’, zegt hij. ,,Er komen veel grote uitgaven op ons af die we nog niet kunnen inschatten.’’ Zo mogen gemeenten vanaf 2022 geen precariobelasting meer innen. Die inkomstenbron is in Kaag en Braassem goed voor 2,7 miljoen euro per jaar. Daarnaast gaat het geld kosten om gebouwen duurzaam te maken. ,,Lokaal moeten we ook een bijdrage leveren aan de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs.’’

Leningen

De wethouder noemt de financiële positie van Kaag en Braassem ’goed’. ,,De meeste kengetallen staan op groen’’, aldus Hoek. ,,Een paar staan er op oranje, want we hebben wel veel vreemd kapitaal.’’ Als voorbeeld daarvan noemt hij leningen die zijn afgesloten om de gronden te kopen waar Braassemerland op wordt gebouwd. ,,Maar we zijn in control met onze inkomsten en uitgaven. Maar als er veel extra uitkomsten komen, moeten we oppassen voor onbalans.’’

Leave a Comment