Provincie wil meer oplaadpunten voor elektrische voertuigen

Deel dit artikel
In 2025 zijn in Noord-Holland naar schatting 600 snelladers nodig om alle volledig elektrische auto’s op te kunnen laden. Ook langs de provinciale wegen zullen er tientallen snelladers moeten komen.
De provincie wil het tankstationbeleid beter afstemmen op het elektrisch rijden. Het stimuleren van het plaatsen van snelladers zal expliciet onderdeel zijn van het beleid.

Dit besluit hebben Gedeputeerde Staten van Noord-Holland genomen naar aanleiding van een rapport van adviesbureau EVConsult. Dit onderzoek was weer een uitvloeisel van een motie van D66 die vorig jaar werd aangenomen. ,,Wij zijn trots dat Noord-Holland de eerste provincie wordt, die de voorwaarden voor de snellaad-infrastructuur langs haar wegen structureel gaat regelen’’, aldus D66-Statenlid Andries Tijssens.

De afgelopen jaren is het elektrische wagenpark – mede als gevolg van aantrekkelijke fiscale maatregelen – snel gegroeid. In november werd de honderdduizendste elektrische auto in ons land geregistreerd. In circa negentig procent van de gevallen gaat het overigens om zogenoemde plug-in hybride voertuigen.

Sterke groei

De komende jaren wordt een sterke groei van het aantal elektrische auto’s verwacht. Het bereik van de auto’s wordt immers steeds groter. Zo heeft de nieuwste uitvoering van de Tesla Model S een bereik van 600 kilometer. Ook groeit het aanbod snel. Zo wil Volkswagen in 2025 ruim dertig elektrische modellen op de markt hebben. De verwachting is dat er in ons land in 2025 tussen de miljoen en anderhalf miljoen elektrische auto’s rijden.

Tegen die tijd zullen veel auto’s ook gebruik kunnen maken van ultra-snelladers waarmee honderd keer sneller geladen kan worden dan met normaal laden. Het onderzoek van EVConsult richt zich echter op de ’gewone’ snelladers waarvan er nu 83 zijn in Noord-Holland, verdeeld over twintig snellaadlocaties.

Het adviesbureau stelt voor om te komen tot een dekkend snellaad netwerk, waarbij om de dertig kilometer een snellaadstation aanwezig is op de belangrijkste corridors. Met name aan de noordkant van de provincie is het netwerk nu nog niet dekkend.

Een deel van de snelladers zal kunnen worden geplaatst bij bestaande tankstations, maar niet overal is voldoende ruimte. De onderzoekers adviseren ook te kijken naar nieuwe locaties. Bij de concessieverlening van tankstations in Noord-Holland zal het plaatsen van snelladers positief worden beoordeeld door de provincie. Ook wordt een onderzoek gestart naar een dekkend netwerk van snelladers.

Leave a Comment