Ondernemersvereniging Roosevelt & Trekvliet: “Kwaliteit bedrijventerrein staat centraal de komende twintig jaar”


Deel dit artikel

Het bedrijventerrein aan de Leidse Rooseveltstraat, Zoeterwoudseweg en Vlietpoort telt zo’n 150 kleine, middelgrote en grote bedrijven waaronder veel echt Leidse ondernemingen, maar ook landelijk opererende bedrijven. Voorzitter Arno de Jong en bestuurslid Ruud Nieuwenburg belichten de onderwerpen van Ondernemersvereniging Roosevelt & Trekvliet. “De gemeente erkent dat het bedrijventerrein toekomst heeft.”

Dit voorjaar vond de officiële opening plaats van het vernieuwde kruispunt Rooseveltstraat en de Voorschoterweg door wethouder Paul Laudy. Het kruispunt kon al jaren de toenemende verkeersintensiteit niet meer aan. Met de komst van een aantal grote bedrijven en bedrijven met veel verkeersbewegingen op het binnenstedelijke bedrijventerrein was het ook de gemeente wel duidelijk dat dit kruispunt aangepast moest worden. Dankzij de aanleg van een extra strook voor linksaf en een verbeterde afstelling van de verkeerslichten is er een verbeterde doorstroming van het verkeer ontstaan van en naar het bedrijventerrein.

Samenwerking
Voorzitter Arno de Jong betitelt de verbetering van het kruispunt als ‘een mooi voorbeeld van de intensieve samenwerking met de gemeente Leiden’. “De doorstroming was al jaren niet goed. Maar na veel overleg met de gemeente is dit knelpunt weggenomen. Daar zijn we heel blij mee, ook omdat zich de laatste jaren veel mooie nieuwe bedrijven hebben gevestigd in de Rooseveltstraat. Ons bedrijventerrein heeft een bijzonder gunstige ligging: dichtbij de stad, de N11, de A44 en de A4. Wij zijn er trots op dat nieuwe ondernemers, groot en klein, ons bedrijventerrein als vestigingslocatie kiezen en dat erin wordt geïnvesteerd. Dit alles verbetert het vestigingsklimaat, de kwaliteit en de uitstraling van het gebied.” De ondernemersvereniging verwacht dat de doorstroming en de bereikbaarheid nog beter worden als op termijn ook de Rijnlandroute gerealiseerd is.

Veiligheid verkeer
Maar met de verbetering van het kruispunt zijn nog niet alle wensen van de ondernemers op het bedrijventerrein vervuld. Er zijn de laatste jaren enkele bijzondere bedrijven uit het leisure-segment gevestigd in de Rooseveltstraat. Deze bedrijven zorgen voor met name meer fietsverkeer. De infrastructuur in het gebied, dat in de jaren zestig van de vorige eeuw werd aangelegd, is hier niet op ingericht. De ondernemersvereniging pleit daarom voor een herinrichting van de Rooseveltstraat om de veiligheid van onder andere fietsers te verbeteren.

Tegelijkertijd zijn er plannen om een snelfietsroute door de Rooseveltstraat aan te leggen van Katwijk naar Zoetermeer. Op advies van de ondernemersvereniging is de gemeente bij diverse ondernemers aan het inventariseren of dit, wat betreft bedrijfsvoering en veiligheid, een haalbare optie is. De ondernemersvereniging heeft een faciliterende rol richting de gemeente. Zij brengt ondernemers en gemeente samen om te komen tot een weloverwogen beslissing over deze ingrijpende aanpassing van de Rooseveltstraat.

Betaald parkeren
In het derde kwartaal van 2016 wordt in de Rooseveltstraat en op de Zoeterwoudse- weg betaald parkeren ingevoerd. Ondanks bezwaren van de ondernemersvereniging en de individuele ondernemers heeft de gemeente toch dit besluit genomen. “Het is natuurlijk raar dat er parkeermeters op een bedrijventerrein komen en dat mensen die hier werken, moeten gaan betalen voor het parkeren van hun auto,” zegt Arno de Jong. “Maar als wij als bedrijventerrein niet worden meegenomen in het betaaldparkerenbeleid dan worden we een gratis parkeerterrein voor mensen die elders in de stad wonen of werken. Dat wil je ook niet.” Ondanks dit voldongen feit heeft het bestuur met positief resultaat gestreden voor versoepeling van de parkeertarieven in de eerste twee uur en is er geld gereserveerd bij de gemeente Leiden waarmee ondernemers deels gecompenseerd kunnen worden voor het treffen van voorzieningen om vreemdparkeerders van hun terrein te weren.

Positief kritisch
“De stad Leiden is in beweging en dat geldt ook voor ons bedrijventerrein. Dit vraagt veel tijd en aandacht van het bestuur,” zegt bestuurslid Ruud Nieuwenburg. “Gelukkig is de relatie en de samenwerking met de gemeente Leiden goed. En dat willen we graag zo houden, want alleen door positief kritisch mee te denken en te denken in oplossingen, kun je zaken voor elkaar krijgen. We zijn blij dat de gemeente erkent dat ons bedrijventerrein toekomst heeft en dus aandacht vraagt. Onze aandacht richt zich op het waarborgen van de kwaliteit van het gebied voor de komende twintig jaar.”

Watersportbedrijven in het gebied
Dwars door het gebied aan de Rooseveltstraat en de Zoeterwoudseweg loopt de Trekvliet. “Dit water speelt een niet onbelangrijke rol bij de toekomstige ontwikkeling van het gebied,” zegt verantwoordelijk bestuurslid Peter Eekel van ondernemersvereniging Roosevelt & Trek-vliet. “Een plan van de gemeente voor de opslag van boten en het aanmeren van duwboten stuitte op hevig verzet van de ondernemers en eigenaren. Dit plan is inmiddels van de baan. De ondernemers hebben liever aan watersport gerelateerde bedrijven en een opgeruimde waterkant. Dit maakt het aantrekkelijk om je bedrijf te vestigen aan de Trekvliet. We zijn daarom blij dat er sinds kort een sloepenverhuurbedrijf met elektrisch aangedreven boten is gekomen aan de Trekvliet.”

Ondernemersvereniging Roosevelt & Trekvliet
Het bedrijventerrein van Roosevelt & Trekvliet omvat het gebied rond de Rooseveltstraat, de Zoeterwoudseweg en de Vlietpoort waar ongeveer 150 kleine, middelgrote en grote bedrijven gevestigd zijn. Zij hebben zich verenigd in de Ondernemersvereniging Roosevelt & Trekvliet. De ondernemersvereniging heeft al ruim vijf jaar een intensief samenwerkingsverband met parkmanagementbedrijf ParkTrust. Parkmanager Raissa Koppenol zorgt voor een schoon, schadevrij en veilig bedrijventerrein. Volgens de richtlijnen van het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) worden er jaarlijks schouwrondes gelopen in het gebied met politie, brandweer, gemeente en ondernemers. Hierdoor zijn de lijnen met de betrokken instanties kort en wordt de kwaliteit gewaarborgd. Ook de uitstraling van het gebied blijft zo op peil.

Voorzitter van de ondernemersvereniging is Arno de Jong, vestigingsdirecteur van Sligro Leiden. Het bestuur bestaat verder uit Ruud Nieuwenburg, Peter Eekel, Ab van Bostelen en Theolieke Smit. Zij worden ondersteund door Daphne Nieuwenhuis, die het secretariaat voert. Arno de Jong is trots op zijn bestuur dat hij betitelt als een mooie mix van doeners. “We trekken eensgezind op om de belangen van de ondernemers te behartigen, ieder op zijn eigen vakgebied.”

Ondernemersvereniging Roosevelt & Trekvliet
Postbus 1057
2302 BB Leiden
T 06-20 47 88 65
E secretariaat@roosevelt-trekvliet.nl
I www.rooseveltstraat.ondernemersfonds.nl 

One Comment

  1. I have recently started a website, the information you provide on this website has helped me tremendously. Thanks for all of your time & work.

Leave a Comment