De oude dag


ILLUSTRATIE - Een gepensioneerde automonteur telt de muntjes uit zijn portemonee. ANP XTRA ROOS KOOLE
Deel dit artikel

De AOW-leeftijd wordt op 1 januari 2016 met 2 maanden verhoogd naar 65 jaar en 6 maanden. Je betaalt 6 maanden langer AOW-premies en ontvangt 6 maanden later je 1e AOW-uitkering. Deze informatie is al eerder bekend gemaakt en maakt geen deel uit van het belastingplan. Toch vermelden wij dit in deze rubriek omdat de hogere AOW-leeftijd gevolgen kan hebben voor je heffingskortingen, zoals de ouderenkorting.

Premies voor lijfrenteverzekeringen zijn aftrekbaar in box 1 indien sprake is van een pensioengat. Op het moment dat een handeling wordt verricht die in strijd is met de voorwaarden voor aftrek, zal het opgebouwde vermogen moeten worden belast in box 1. Dit is normaal gesproken de werkelijke waarde van het opgebouwde kapitaal. Aangezien met de beleggingsresultaten uit het verleden de waarde van het opgebouwde kapitaal ook lager kan zijn dan het totaal van de ingelegde premies, heeft de wetgever de minimumwaarderingsregel ingevoerd. Deze regel houdt in dat tenminste de waarde van de betaalde premies moet worden belast om het eerder genoten belastingvoordeel ongedaan te maken. Door de economische ontwikkelingen van afgelopen jaren, komt het vaker voor dat belastingplichtigen, al dan niet noodgedwongen, overgaan tot voortijdige afkoop van de lijfrenteverzekering. Door de minimumwaarderingsregel is het ongewenste gevolg dan soms dat meer belasting moet worden betaald dan het bedrag wat de verzekeringsmaatschappij uitkeert. Deze onwenselijke situatie heeft de wetgever nu aangepakt. Met ingang van 1 januari 2016 zal bij afkoop van een lijfrenteverzekering de minimumwaarderingsregel niet meer gelden, zodat de werkelijke waarde van de verzekering belast zal worden en niet het totaalbedrag van de ingelegde premies. Voor andere situaties blijft de minimumwaarderingsregel wel gelden!

Arno Zandevliet
Belastingadviseur
JANĀ© Accountants & Belastingadviseurs
www.jan.nl

Leave a Comment