Wethouder Strijk; ‘Grootste bezuiniging voor Leiden ooit’


Deel dit artikel

De gemeente Leiden moet ervoor zorgen dat zij in 2014 jaarlijks 20 miljoen euro minder uitgeeft dan nu. Bovendien zijn de ramingen voor lopende en geplande bouwprojecten erg somber: naar verwachting leidt de gemeente daar zonder ingrijpen zo’n 80 miljoen euro verlies op. Dat blijkt uit de ‘Financiële kaderbrief’ die wethouder Robert Strijk (D66/financiën) onlangs aan de gemeenteraad stuurde.

Volgens Strijk staat Leiden ‘voor zijn grootste bezuinigingsoperatie ooit’. Een operatie die noopt tot ‘ingrijpende keuzen’. Welke keuzen dat zullen zijn, kan Strijk nog niet zeggen. Gedacht wordt onder meer aan het verlagen van subsidie, strenger arbeidsmarktbeleid en het uitstellen van geplande investeringen. Strijk verwacht eind september meer duidelijkheid te kunnen verschaffen.

Een belangrijke reden dat Leiden de komende jaren minder te besteden heeft, vormt de jaarlijkse bijdrage die de stad krijgt uit het gemeentefonds van het rijk. Die nemen voor elke gemeente fors af. Verder leveren grond en gebouwen door de economische crisis minder op dan gedacht toen er (ver)bouwplannen voor werden gemaakt en zijn ontwikkelaars er niet erg happig op nu grond of vastgoed te kopen. Ook de geplande aanleg van de ringweg-oost tikt vanaf 2014 aan.

Het verlies van 80 miljoen euro op bouwprojecten bestaat vooralsnog alleen op papier. Het is er pas echt als alle projecten volgens hun huidige planning worden uitgevoerd, niet worden aangepast en alle risico’s en kansen zich voordoen.

Leave a Comment