MareGroep terug in de zwarte cijfers


Deel dit artikel

Ondanks de economische recessie is MareGroep NV erin geslaagd de financiƫle tekorten om te buigen naar een positief resultaat. Zowel de Sociale Werkvoorzieningorganisatie MareGroep NV als het re-integratiebedrijf MareFlex BV hebben het boekjaar 2009 met winst afgesloten.

MareGroep, die voor acht gemeenten uit de Kust-, Duin- en Bollenstreek de Wet Sociale Werkvoorziening uitvoert, is vier jaar geleden aan de hand van een herstelplan begonnen het toen nog aanzienlijke verlies van 1,6 miljoen terug te dringen. Een jaar eerder dan met de gemeenten is afgesproken, is MareGroep in de zwarte cijfers beland.

Ook op sociaal vlak is vooruitgang geboekt. Eind 2009 was 37,5% van de medewerkers gedetacheerd of werkte via begeleid werken bij bedrijven in de regio. Daarnaast was 28,5% van de medewerkers werkzaam in de groenvoorziening en post. Hiermee scoort MareGroep ook in sociaal opzicht goede cijfers, die aanzienlijk hoger zijn dan de gemiddelde provinciale en landelijke resultaten.

De aanhoudende onzekere economische situatie baart ook MareGroep enige zorg; het bedrijf is vooralsnog echter voorzichtig positief ten aanzien van 2010 en hoopt de goede lijn voort te zetten.

Leave a Comment